Advokatska Kancelarija Slavković - Novi Sad

Šta čini našu advokatsku kancelariju dobrim izborom?

Stručnost, diskrecija, brzina i razumevanje potreba naših klijenata i njihovih ciljeva. Iskrenost i interes klijenta su uvek ispred interesa kancelarije.

Ne sluteći kakvu tradiciju započinje, advokat Arčon Slavko osniva advokatsku kancelariju 1972. godine u Somboru. Njegovo kvalitetno pravno savetovanje i pronalaženje rešenja za kompleksne pravne probleme uspešno nastavlja advokat Edita Slavković – rođena Arčon. Sada već višedecenijsko stručno iskustvo nadograđuje advokat Nemanja Slavković u Novom Sadu, te na visoko profesionalan i efikasan način zastupa svoje klijente u više pravnih oblasti.

Advokatska kancelarija u Novom Sadu ima širok delokrug oblasti rada, te se tako bavi parničnim postupcima, naknadama materijalne i nematerijalne štete, radnim sporovima, krivičnim pravom, privrednim pravom, razvodima braka, povratom oduzete imovine u postupcima pred agencijom za restituciju itd. Svoju praksu advokatska kancelarija Slavković u Novom Sadu, obavlja na teritoriji cele R.Srbije.

Advokatska kancelarija „Nemanja Slavković” specijalizovana je za zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima Republike Srbije, za pružanje pravnih saveta i vršenje svih drugih pravnih poslova kako za fizička tako i za pravna lica.

U svojoj praksi advokatska kancelarija Slavković u Novom Sadu se pridržava pravila da se početak kvalitetne saradnje sa bilo kojim klijentom ostvaruje kroz kraći, informativni sastanak, čija je priroda isključivo analiza odnosno identifikacija problema, a nakon čega sledi dogovor o eventualnom zastupanju, načinu plaćanja ukoliko do istog dođe itd. Najbitnije aktuelnosti vezane za delokrug rada kancelarije se nalaze u delu sajta “novo”.

Oblasti Rada

 • Krivični postupak
 • Parnični postupak
 • Radni sporovi
 • Privredno pravo
 • Naknada materijalne i nematerijalne štete (najčešći primer u praksi su saobraćajne nezgode, ujedi pasa i naknade oštećenima za pretrpljeni strah, bol itd.)
 • Porodično pravo u Republici Srbiji (razvod braka, zakonsko izdržavanje, poveravanje maloletne dece itd.)
 • Nasledno pravo (sastavljanje zaveštanja, ugovora o doživotnom izdržavanju, pokretanje ostavinskog postupka, zastupanje u ostavinskom postupku)
 • Obligaciono pravo u Republici Srbiji (sve vrste ugovora i aneksa na ugovore, naknada štete, isplata duga, raskida ugovora, sve vrste tužbi itd.)
 • Zastupanje prilikom kupoprodaje nekretnina (provera katastarskog stanja, sprečavanje nastanka štete za kupca zbog eventualnih skrivenih mana na nekretnini u vidu postojećih tereta, duplih ugovora itd.)
 • Postupak restitucije, vraćanja oduzete imovine odnosno obeštećenja
 • Naplate dugova u svakom obliku