Zatvoreno

Aktuelno

Video nadzor u firmama

SNIMANJE NA RADNOM MESTU

Ova tema je već duže vreme prilično popularna. Međutim, nakon što nas je Covid19 primorao na rad od kuće, ona je dostigla je nivo priče koja je toliko česta, da se o njoj raspredaju razni mitovi, priča se uz kafu o situacijama koje lagano zalaze u sferu „verovali ili ne“. Najjednostavniji oblik ove priče se […]

ekatastar

eŠalter

Republički Geodetski Zavod Služba Za Katastar Nepokretnosti evidentno stremi ka unapređenju svojih usluga, a korak u tom pravcu je ePodrška svojim korisnicima. Jedna od novina koja predstavlja deo tog procesa je omogućavanje advokatima da putem eŠaltera, u ime i za račun stranaka, podnose zahteve, pribavljaju listove nepokretnosti i slično. Pa tako, advokat pred RGZ SKN […]

prekomerni nadzor

IT Firma – Prekomerni nadzor – Mobing

Iako je prekomerni nadzor nad radom zaposlenog fokus ove teme, osećam potrebu da za početak iznesem makar samo listu osnovnih oblika mobinga, kako bih pokušao da doprem do svesti određenih pojedinaca, pre svega zaposlenih, koji nisu svesni da određeni vid ponašanja njihovog nadređenog nije prihvatljiv, da to nešto zaista predstavlja mobing, te da je neophodno […]

ugovor o stručnom osposobljavanju

IT FIRMA – Ugovor o stručnom osposobljavanju

RADNO PRAVO Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju je definisan članom 201 Zakona o radu koji glasi: „Ugovor o stručnom osposobljavanju može da se zaključi, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita, kad je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Ugovor o stručnom usavršavanju može da se […]

IT Firma - ugovor o radu

IT FIRMA – Ugovor o radu sa zaposlenima

Na prvi pogled se stiče utisak da je ugovor o radu u IT Firmi kao i svaki drugi ugovor o radu. Ima svoje obavezne elemente definisane Zakonom o radu, definiše prava i obaveze poslodavca i zaposlenog i to je to. Međutim… Borba koju IT Firme vode oko kvalitetnih kadrova je manje više ravna „Igri prestola“. […]