LOGO

Aktuelno

zajednički parking

PARKING MESTO

Centralizacija i rapidno uvećavanje broja stanovnika, a samim tim i vozila, nas je sve dovela do toga da ležemo i da se budimo sa mišlju o prvoj jutarnjoj aktivnosti – parkiranju. Međutim, problem sa pronalaskom javnog parkirališta, iako ih generalno nema dovoljno, nije više najaktuelniji problem običnog čoveka na koji se asocira na pomen reči „parking mesto“. Svako od nas zna makar jednu zonu, deo grada u kom živi, nazovimo to kako god želite, koji je poznat kao neuslovan za život zbog manjka parking mesta, kako javnih tako i zajedničkih. Vođeni ovom mišlju, prilikom donošenja odluke o kupovini neke vrste stambene jedinice u takvom delu grada, postalo je normalno da se razmišlja i o kupovini, odnosno nekom načinu obezbeđivanja parking mesta unutar zgrade. Problemi sa kojima se ljudi susreću prilikom korišćenja dela dvorišta koje su prethodno „kupili“, odnosno na neki način „obezbedili za nesmetano korišćenje“, evoluiraju iz dana u dan.

Pročitajte više »
zaštita potrošača

ZAŠTITA POTROŠAČA

ZAŠTITA POTROŠAČA Ovu temu je najbolje započeti pitanjem – šta je zapravo zaštita potrošača? Zar je zaštita potrošača u jednom društvu kao što je naše moguća, da li tako nešto zaista postoji ili je u pitanju već bezbroj puta viđen primer mrtvog slova na papiru, koje je tu da bi se ispunila neka forma? Ljudi opravdano nemaju poverenje u instrumente koje im država stavlja na raspolaganje, čak i u situacijama u kojima je jedan od takvih instrumenata dobar. Ne može im se zameriti. Nećemo pogrešiti ako kažemo da živimo u državi koja je sve samo ne dobra, vladavina prava je misaona imenica. Međutim, na nama je da u okviru svojih mogućnosti poradimo prvo na sebi, a zatim, koliko nam prilike dozvoljavaju, na svojoj okolini, ne bi li sebi stvorili bolje i funkcionalnije društvo za sve nas. Došli smo do toga da je nepoverenje običnog čoveka u pravosudni sistem ogromno, štaviše,

Pročitajte više »
IT pravo

IT PRAVO

U digitalnoj eri u kojoj živimo, sa omasovljenjem programerskih, tj „IT firmi“ se pojavilo i „IT pravo“. Digitalizacija je okupila svojstvenosti niza grana prava kojima se regulišu svakodnevne situacije sa kojima se susreće jedna IT firma, počevši od osnivanja firme, definisanja i regulisanja radnih odnosa zaposlenih u firmi, sa posebnim osvrtom na zaštitu od konkurencije i zaštitu poslovne tajne, a najviše zaštitu intelektualne svojine i famozni „NDA“, odnosno ugovor o poverljivosti informacija i dala im zajedničko ime „IT pravo“. OSNIVANJE FIRME IT firme najčešće startuju svoj posao u formi društva sa ograničenom odgovornošću – odnosno kao DOO. U startu se kao praktičan problem javlja pitanje podele kapitala, odnosno pitanje donošenja odluka unutar društva u situacijama u kojima je osnivački kapital podeljen na jednake delove između osnivača. Sledstveno tome, kada se firma „postavi na noge“, dolazimo do problema sa zaposlenima. RADNI ODNOSI IT pravo sigurno nije termin koji sa sobom kao

Pročitajte više »

Prekovremeni rad

Dosadašnje iskustvo nam je pokazalo da u najvećem broju slučajeva, zaposleni ne razumeju termin “prekovremeni rad”. Razjašnjenje ovog termina treba početo od definicije radnog dana predviđene članom 55 Zakona o radu – radni dan po pravilu, traje osam sati. Naravno, jasno je da nemaju svi meseci u godini isti broj radnih dana. Navedeno zavisi od dužine meseca, državnih i verskih praznika itd. U nastavku ćemo prikazati tabelu za 2021. godinu, u kojoj ćemo prikazati mesec, broj radnih dana u tom mesecu i broj mogućih radnih sati u svakom mesecu, koji ujedno predstavljaju i mesečnu normu radnih sati. Januar 2021. 21 168 Februar 2021. 20 160 Mart 2021. 23 184 April 2021. 22 176 Maj 2021. 21 168 Jun 2021. 22 176 Jul 2021. 22 176 Avgust 2021. 22 176 Septembar 2021. 22 176 Oktobar 2021. 21 168 Novembar 2021. 22 176 Decembar 2021. 23 184 Iz navedenog možemo da vidimo

Pročitajte više »

TROŠKOVI OBRADE KREDITA: OPRAVDANA NAKNADA ILI PRAVNO PREKORAČENJE? 

Prema izveštaju Udruženja banaka Srbije, u poslednjem kvartalu 2022. godine, ukupan dug građana Srbije povećan je za 1,7 milijardi evra, dok je ukupno zaduženje po osnovu svih kredita povećano za 6,3 odsto. Građani su pre svega uzimali keš kredite, ali veliki broj korisnika odlučivao se i za kupovinu stana ovim putem. Ako ste i vi među građanima koji su se tokom proteklih godina zadužili, verovatno ste više puta naišli na pojam „troškovi obrade kredita“. Ovo je i vrlo popularna tema u medijima, a u poslednjih nekoliko meseci videli smo I brojne tužbe protiv banaka, kao i presude kojima se osporava zakonitost naplate troškova obrade kredita. Da li ste se nekad zapitali šta je trošak obrade kredita? I zbog čega ga plaćate? Da li banke imaju pravo da ih naplaćuju? Počećemo od samog početka. Šta su troškovi obrade kredita? Razumevanje naknada banaka i poređenje visina naknada za troškove obrade kredita u različitim

Pročitajte više »
zakon o nestalim bebama

ZAKON O NESTALIM BEBAMA

IME ZAKONA? Termin „Zakon o nestalim bebama“ koji koristimo u tekstu nije pravilan, ali je opšte prihvaćen od strane javnosti, te pre svega želim da ukažem na činjenicu da je pravi naziv donetog zakona „Zakon o utvrđivanju činjenica o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji“. ROK ZA PODNOŠENJE PREDLOGA Zakon o nestalim bebama je stupio na snagu 11.03.2020. godine, a rok za podnošenje predloga za utvrđenje spornih činjenica je 6 meseci od tog momenta! CILJ ZAKONA Cilj Zakona o nestalim bebama je dvojak: 1.) Utvrđivanje činjenica pogodnih da se utvrdi istina o statusu novorođene dece za koju se sumnja da su nestala iz porodilišta u Republici Srbiji, na osnovu dokaza koji se izvedu i podataka koji se prikupe u sudskom postupku od državnih i drugih organa, roditelja i drugih lica. 2.) Izvršenje obaveze Republike Srbije iz presude Evropskog suda za ljudska prava

Pročitajte više »