LOGO

Aktuelno

naknada štete

SAOBRAĆAJNA NEZGODA

PRETRPELI STE SAOBRAĆAJNU NEZGODU? U saobraćajnim nezgodama najčešće postoje dva ili više učesnika. U najvećem broju slučajeva u pitanju su samo dva učesnika od kojih je jedan skrivio udes, dok je drugi oštećeni. ŠTA UKOLIKO STE OŠTEĆENI? Ukoliko niste skrivili predmetnu saobraćajnu nezgodu, već ste iz iste izašli kao oštećeno lice imate pravo da potražujete pre svega materijalnu, a zatim i nematerijalnu štetu. Materijalna šteta se ogleda u šteti koju je pretrpelo vozilo kojim ste upravljali, dok se nematerijalna šteta ogleda u novčanoj naknadi koju možete da potražujete na ime pretrpljenog straha, bola, duševnog bola itd. Nematerijalnu štetu nipošto ne treba zanemariti jer je često veća od materijalne. Nije potrebno naglašavati da je u situacijama u kojima dođe do saobraćajne nezgode, najbitnije uveriti se da nema povređenih lica, a ukoliko ih ima istima na najbolji mogući način ukazati prvu pomoć, odnosno postarati se da se nadležna medicinska ustanova obavesti o

Pročitajte više »
Ujed psa lutalice

Ujed psa lutalice

Problematika koja se tiče ove teme se može sagledati sa nekoliko strana. Pre svega, opšte je poznato da se usled ujeda psa lutalice može zahtevati naknada nematerijalne štete od grada, odnosno javnog komunalnog preduzeća koje je zaduženo za njihovo uklanjanje. Naravno, iznos koji stvarno i mesno nadležni Sudovi u R. Srbiji dosuđuju nije mali, te je ova vrsta postupaka naknade nematerijalne štete postala veoma popularna. Retko koja osoba, koja se nađe u ovoj situaciji, sebi ne postavi ono čuveno moralno pitanje: „Da li treba tužiti za ujed psa lutalice, da li je to sve vredno maltretiranja?“. Štaviše, broj ujeda od strane lutalica je ogroman, a problem ne leži u činjenici da se psi lutalice množe neverovatnom brzinom, jer im to pre svega nije u prirodi, već u činjenici da se ne uklanjaju, odnosno da neko ne radi svoj posao! Mediji periodično pokušavaju da „spinuju“ ovu informaciju koristeći se raznim argumentima, između ostalog plasirajući

Pročitajte više »

OTKAZ – ZAŠTITA PRED SUDOM

OTKAZ  Svedoci smo masovnog otpuštanja zaposlenih sa radnih mesta usled „loše    ekonomske situacije i smanjenja obima posla“. Napred navedeno je najčešći izgovor  kojim se poslodavci služe u situacijama u kojima jednostavno žele sa nekim od  radnika da raskinu ugovor o radu, odnosno da zaposlenima daju otkaz. Ono što zaposleni koji se nađu u ovoj ili sličnim  situacijama ne znaju, a koji smatraju da su bez osnova dobili „otkaz“, je da  poslodavci često prave propuste uz pomoć kojih lako mogu da se vrate na posao i da dobiju sve zarade i doprinose koje su u međuvremenu trebali da dobiju, kao da sa posla nikada nisu ni otišli. ŠTA DALJE? Ako ste dobili otkaz najbitnija je brza reakcija! Ukoliko smatrate da ste „otpušteni“ bez razloga zakon Vam ostavlja veoma kratke rokove da nešto preduzmete, a propušanjem istih nestaju svi izgledi za bilo kakvu vrstu pomoći. Ne treba čekati reakciju poslodavca, kolega,

Pročitajte više »
ujed psa

UJED PSA: NAKNADA ŠTETE ZA UJED PSA LUTALICE ILI VLASNIČKOG PSA

Na svakom koraku, čak i u najurbanijim delovima gradova psi lutalice su prisutni, pojedinačno ili u čoporima i često bez razloga napadaju prolaznike. Nisu retke situacije u kojima se je ishod – ujed psa. ŠTA UČINITI NAKON UJEDA PSA? Najbitnije je odmah nakon ujeda otići u nadležnu medicinsku ustanovu i potražiti pomoć kako bi se otklonila opasnost od nastupanja bilo kakve eventualne posledice po zdravlje oštećenog. Novčana naknada za ujed psa predstavlja vid nematerijalne štete koju oštećeno lice ima pravo da potražuje. Grad u kojem je šteta nastala je odgovoran za organizaciju službe čiji je zadatak da se brine o broju lutalica, uklanjanju istih, ali i o naknadi štete licima koja pretrpe određeni vid gore navedene štete. Takođe, neophodno je utvrditi da li je pas koji je naneo povrede lutalica ili poseduje vlasnička obeležja (čip, ogrlica i slično). Česta je zabuna da pretrpljeni ujed uvek mora da potiče od psa. Situacije

Pročitajte više »

KAKO NAPLATITI DUGOVANJE, NEISPLAĆENE ZARADE I SLIČNO

NAPLATA DUGA Ove teme smo se u jednom od prethodnih članaka već dotakli, ali je toliko aktuelna da zaslužuje više pažnje. Pre svega, dobro je znati da dug može da zastari, ali isto tako da uz malo lukavosti, upornosti i strpljenja, skoro svaki dug može da se naplati. DUŽNIK NEMA NIKAKVE IMOVINE NA SVOM IMENU Aktuelan problem i na prvi pogled teško rešiv problem, je naplata potraživanja od ljudi koji nemaju apsolutno ništa na svom imenu. Odnosno, radi se o ljudima koji su rešili da izbegavaju vraćanje predmetnog duga prema poveriocima bukvalno do kraja svog života. Pomirili su se sa činjenicom da nikada neće imati ništa na svom imenu, da će svu imovinu voditi pod imenom nekoga iz porodice, a sve to kako se poverilac na tome slučajno ne bi izvršavao. Ljudi koji odgovaraju ovom opisu, a koji po mom ličnom mišljenju stoje rame uz rame sa prevarantima, su ipak

Pročitajte više »
razvod

RAZVOD BRAKA

Brak može da prestane, naravno smrću supružnika, poništenjem i razvodom. Današnja tema će biti posvećena razvodu braka putem tužbe. Svaki supružnik ima pravo na razvod braka ako su bračni odnosi ozbiljno i trajno poremećeni ili ako se objektivno ne može ostvarivati zajednica života supružnika, a sve u smislu člana 41 Porodičnog zakona. Jednostavnije rečeno, ako jedan od supružnika više ne želi da bude u braku, razvod braka može da ostvari pred sudom čak i bez saglasnosti drugog supružnika. Praksa nam je pokazala da osobe koje se nađu u ovoj situaciji veoma često muči činjenica da će morati da se prisećaju i da objašnjavaju okolnosti zbog kojih se odlučuju na takav korak, da će morati pred nekolicinom nepoznatih ljudi da objašnjavaju šta ih je navelo na to da podnesu tužbu za razvod ili da se osećaju krivim zbog nastupele situacije. Naš Porodični zakon ne poznaje utvrđivanje krivice za razvod braka, odnosno

Pročitajte više »