Zatvoreno

Aktuelno

NEPOSTUPANJE PO ZDRAVSTVENIM PROPISIMA ZA VREME EPIDEMIJE

Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije Član 248 Krivičnog zakonika Ko za vreme epidemije kakve opasne zarazne bolesti ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama kojima se određuju mere za njeno suzbijanje ili sprečavanje, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.   Krivično delo je učinjeno nečinjenjem, odnosno propuštanjem da se preduzme […]

troškovi obrade kredita

TROŠKOVI OBRADE KREDITA

ŠTA SU TROŠKOVI OBRADE KREDITA? Svako ko je makar jednom uzimao neki kredit zna šta su „troškovi obrade kredita“. Naime, banke su u svim vrstama ugovora o kreditu  imale stavku – „troškovi obrade kredita“. Ovi troškovi su bili izraženi u određenom iznosu ili u procentu od dobijene glavnice, a morali su da se plate pre […]

Izjave o neaktivnosti

IZJAVA O NEAKTIVNOSTI

U skladu sa članom 33 Zakona o računovodstvu, a koju odredbu citiram u celosti u nastavku teksta, propisana je obaveza dostavljanja APR-u godišnjeg finansijskog izveštaja, koja se odnosi na sva pravna lica, privredna društva, zadruge, ustanove, ali i udruženja, sportska udruženja, fondacije. Tema predmetnog teksta se odnosi na dostavljanje izjava o neaktivnosti, koje, kako je […]

faktička eksproprijacija

EKSPROPRIJACIJA

Nepokretnosti se mogu eksproprisati ili se svojina na njima može ograničiti samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne. Javni interes za eksproprijaciju nepokretnosti utvrđuje se zakonom ili odlukom Vlade. Eksproprijacijom nepokretnosti korisnik eksproprijacije stiče pravo da tu nepokretnost koristi za svrhu radi koje je eksproprijacija […]

nezakonit otkaz ugovora o radu

OTKAZ UGOVORA O RADU

Kao što naslov kaže, tema koja će biti obrađena u ovom tekstu je otkaz ugovora o radu. Naime, u skladu sa Zakonom radni odnos može da prestane na nekoliko načina: 1) istekom roka za koji je zasnovan; 2) kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni […]