Oblasti rada

  • Krivično pravo - odbrana i zastupanje klijenata u svojstvu oštećenih
  • Naknada svakog vida materijalne štete, izgubljene dobiti itd.
  • Porodično pravo (razvod braka, poveravanje maloletne dece roditeljima, alimentacija, podela zajedničke imovine itd.)
  • Nasledno pravo (sastavljanje zaveštanja, ugovora o doživotnom izdržavanju, pokretanje ostavinskog postupka, zastupanje u ostavinskom postupku)
  • Zastupanje klijenata u parničnim, vanparničnim, izvršnim i drugim postupcima, (Procena mogućnosti uspeha u postupku, planiranje strategije vođenja postupka, prikupljanje i analiza postojećih dokaza, sastav tužbenih zahteva i svih pratećih akata itd.)
  • Naknada nematerijalne štete (strah, fizički bol, naruženost - najčešći primeri ujed psa, posledice saobraćajne nezgode, upad u šaht, povreda časti i ugleda, duševni bolovi zbog smrti bliskog lica, duševni bolovi zbog pretrpljenog invaliditeta, duševni bolovi zbog neosnovanog lišenja slobode, umanjenje životne aktivnosti itd)
  • Zastupanje klijenata prilikom kupoprodaje nekretnina (provera katastarskog stanja, sprečavanje nastanka štete za kupca zbog eventualnih skrivenih mana na nekretnini u vidu postojećih tereta, duplih ugovora itd.)
  • Radno pravo (nezakonit otkaz, naplata uvećanja zarade za prekovremeni rad, noćni rad, rad na dane praznika koji su neradni dani)
  • Restitucija (zastupanje u postupcima povrata oduzete imovine)
  • Naplata dugova u svakom obliku

45

Godina tradicije