LOGO

Advokat za fizička lica

Oblasti rada

  • Naknada svakog vida materijalne štete, izgubljene dobiti itd.
  • Nasledno pravo (sastavljanje zaveštanja, ugovora o doživotnom izdržavanju, pokretanje ostavinskog postupka, zastupanje u ostavinskom postupku)
  • Zastupanje klijenata u parničnim, vanparničnim, izvršnim i drugim postupcima, (Procena mogućnosti uspeha u postupku, planiranje strategije vođenja postupka, prikupljanje i analiza postojećih dokaza, sastav tužbenih zahteva i svih pratećih akata itd.)
  • Naknada nematerijalne štete (strah, fizički bol, naruženost – najčešći primeri ujed psa, posledice saobraćajne nezgode, upad u šaht, povreda časti i ugleda, duševni bolovi zbog smrti bliskog lica, duševni bolovi zbog pretrpljenog invaliditeta, duševni bolovi zbog neosnovanog lišenja slobode, umanjenje životne aktivnosti itd)
  • Zastupanje klijenata prilikom kupoprodaje nekretnina (provera katastarskog stanja, sprečavanje nastanka štete za kupca zbog eventualnih skrivenih mana na nekretnini u vidu postojećih tereta, duplih ugovora itd.)
  • Restitucija (zastupanje u postupcima povrata oduzete imovine)

45

Godina tradicije