LOGO

FIZIČKO TEHNIČKO OBEZBEĐENJE

fizičko tehničko obezbeđenje

Fizičko Tehničko Obezbeđenje se iz aspekta zaposlenog, nažalost opisuje sa par neprijatnih pojmova: „prekovremeni rad“, „smenski rad“, „noćni rad“, „rad na dane praznika koji su neradni dani“ i za kraj „neplaćeno“. Svakodnevica zaposlenih u ovoj branši se ogleda u smenama od 12 i više časova, većem broju vezanih noćnih smena, nedostavljanju obračuna zarada od strane poslodavca itd. Kada se na ovo nadoveže nepoverenje u Pravosudne organe, prosto neznanje radnika fizičko tehničkog obezbeđenja, manjak finansijskih sredstava, dolazi se do situacije koja se može izjednačiti sa agonijom. Ono u čemu veliki broj zaposlenih kao fizičko tehničko obezbeđenje greši, je da se uvećanje zarade u praksi ne može naplatiti. Pokazalo se da su Pravosudni organi ipak delotvorni, te da se zarada po napred navedenim osnovima može naplatiti. Mimo svega navedenog, kao poražavajuća činjenica se pokazalo da zaposleni kao fizičko tehničko obezbeđenje nemaju prave informacije koje se tiču njihovih prava. Na šta direktno ili indirektno utiču njihovi poslodavci, kojima se svakako ne isplati da njihovi zaposleni potraže zaštitu svojih prava pred stvarno i mesno nadležnim Sudom.

ZAKON

U skladu sa članom 108 Zakona o Radu predviđena su uvećanja zarade po više osnova, a najzastupljeniji slučajevi kod zaposlenih kao fizičko tehničko obezbeđenje su uvećanja:

Za prekovremeni rad – najmanje 26% uvećanja od osnovice.

Za rad noću, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđivanju osnovne zarade – najmanje 26% od osnovice.

Za rad na dan praznika koji je neradni dan – najmanje 110% od osnovice.

29.07. 2014. godine stupile su na snagu izmene i dopune Zakona o Radu, kojima je između ostalog ukinuto uvećanje zarade od 26% po osnovu smenskog rada koje je do tog momenta postojalo. To faktički znači da se od 29.07.2014. godine ne može potraživati uvećanje zarade po ovom osnovu, ali može za neisplaćeno uvećanje koje je postojalo do tog datuma, naravno ukoliko isto nije obračunato i isplaćeno od strane poslodavca.

OBRAČUN

U slučaju da u jednom radnom danu zaposlenog postoji više osnova za uvećanje zarade, oni se jednostavno sabiraju. Pa tako ukoliko je neko radio noćnu smenu 01.01.2016. godine, pripada mu uvećanje od 110% na ime rada na dan praznika koji je neradni dan, uvećanje od 26% za rad noću, a što je ukupno uvećanje od 136% po radnom satu. Ukoliko je dotični radio i prekovremeno, ima pravo i na uvećanje od 26% za svaki prekovremeni sat koji je proveo na radnom mestu.

Potraživanja zarade po ovim osnovima zastarevaju za 3 godine.

Podelite sa prijateljima