Zatvoreno

Aktuelno

it firma

IT Firma

Evidentno je otvaranje velikog broja IT firmi, koje mahom posluju sa klijentima iz inostranstva. Priliv novčanih sredstava je velik, firme ove vrste rapidno napreduju i rastu. Naravno, razlog je što živimo u podneblju koje obiluje kvalitetnim IT kadrovima, koji su i dalje „jeftina“ radna snaga za njihove poslodavce, odnosno klijente iz razvijenih i bogatih zemalja. „Ekonomski tigar“ u svom punom sjaju… Sve u svemu, ovakav rast i potrebe koje se menjaju i nameću firmama ove vrste iz dana u dan postaju sve ozbiljnije i kompleksnije. Samim tim, teško je opredeliti određeni stil pisanja teksta koji bi trebao površno da objasni razvojni put jedne IT firme, te da razjasni kakva je to podrška koja je potrebna jednom IT „pioniru“, odnosno „gigantu“, kao i da pruži uvid u promenu njihove strukture i potreba. Naravno, koračajući sa tom firmom ruku pod ruku, krećući se po vremenskoj liniji uz nju, od samog osnivanja firme, pa do samog kraja, ako postoji… Najpraktičnije je pisati tekst ove vrste iz ugla nekoga ko to posmatra sa strane, hladne glave, ko pokušava da podrži potrebe takve firme i posmatra sve ove procese, samo stojeći i nemo gledajući taj brzi rast.. Nevešto ćemo podeliti ovaj tekst u poglavlja koja prate početak i malu firmu, njen sporiji početak i nagli rast koji zahteva nove kadrove, te izrastanje u giganta, koje se dešava maltene preko noći.

IT Firma – početak, razvoj i nešto dalje..

Ako razmišljate da se upustite u neki „startup“, odnosno ako želite da započnete svoje poslovanje u ovoj sferi, možda će te i pročitati nešto korisno.

Šta je početak, o čemu razmišljati kada nema dovoljno novca, kada se krpi kraj sa krajem, a opet, kada se novac maltene oseća pod prstima. Posmatrano iz ugla ograničenih sredstava, potrebnih ulaganja, činjenice da je bitno stati na noge, a opet zaštititi proizvod – intelektualnu svojinu koja se svakodnevno stvara, te biti siguran da zaposleni znaju šta je poslovna tajna i dati sve od sebe da ne odu kod drugog poslodavca koji je na tržištu duže vreme, a koji je naravno platežno moćniji. Kratko rečeno jedan početak IT firme se vezuje samo za jednu stvar – dobre ugovore o radu koji treba da sadrže sve potrebne elemente kako bi pružili zaštitu poslodavcu od njihovih najbližih, njihovih zaposlenih. Naravno, ovo ne znači da sve ostalo može da se ignoriše. Ovo bi mogli nazvati odabirom prioriteta u situaciji u kojoj jednostavno nema dovoljno novca da se podmire sve potrebe, kojih je u početku mnogo.

Nakon što firma poraste, nakon što finansijski postane stabilnija, dolazimo do situacije u kojoj je ta nekada mala IT sa dva stola i dva lap topa, danas prilično pristojno opremljena, nalazi se u zavidnom prostoru, jednostavno vremenom je ojačala. Sredstva postoje, posao, a samim tim i problemi se gomilaju, potrebno je ozbiljnije posvetiti pažnju radnim odnosima, zaštititi se pored zaposlenih i od konkurencije, posvetiti pažnju poverljivim informacijama, odgovornosti zaposlenih, ali i poslodavca koji će odgovarati zbog propusta koje njegovi zaposleni naprave tokom rada, a koji sledstveno tome odgovara klijentu za svu štetu proisteklu ovih situacija. Samim tim, potrebno je posvetiti dodatnu pažnju ugovorima koji se zaključuju sa klijentima, ugovornim kaznama, načinom plaćanja, mesnoj nadležnosti prilikom rešavanja sporova i slično. Suština su pregovori! Koliko puta i kako reći „ne“, koliko puta i kako stati u odbranu svojih potreba i stavova, kada vas potencijalni partneri posmatraju kao osobe koje dolaze iz zemlje trećeg sveta, kao nekoga ko će pristati na sve što mu se servira. Trendovi se menjaju, standardi rastu, a samim tim i cena vaših usluga.. Kao što sam već rekao, pregovori su nauka!

Naravno, došli ste do toga da je IT firma postala toliko velika, da je maltene nemoguće da je vodi samo jedan čovek. Pored svega napred navedenog, došli ste do toga da je potrebno organizovati sektore, pobrinuti se da ih vode odgovarajući ljudi sa određenim kvalifikacijama, koji isto tako brzo odlaze, te je bitno za njih imati adekvatne, sposobne i spremne zamene, koje će isto tako u svojim ugovorima imati definisane obaveze i sankcije, koji će biti upoznati sa poslovnom tajnom, posledicama za kršenje poslovne tajne, odredbama koje definišu zaštitu od konkurencije, činjenicom da drugom poslodavcu ne mogu da iznose saznanja o poslovanju do kojih su došli kod Vas, da će ukoliko do navedenog dođe snositi određene zakonske posledice, što nas dovodi do obuka zaposlenih, stručnih osposobljavanja, usavršavanja, kontinuirane edukacije. Neophodno je upoznati zaposlene sa odgovornostima koje preuzimaju na sebe u momentu potpisivanja ugovora o radu. Preostaju vam „sitnice“, kao što su načini na koji mogu da se vrše obračuni zarada, isplaćuju bonusi i slično, što je više posao knjigovođa, ali se ove teme kao neminovno pitanje provlače i u oblastima radnog prava. Nakon što ste naučili da pregovarate, preostaje vam samo da birate projekte, određujete cene i radite, radite i radite!

Ako sve prođe kako treba, vremenom se nameće i pitanje – da li je vreme da se otvori još jedna IT firma?

Oblasti kojima perspektivne IT firme posvećuju ozbiljno vreme, resurse i pažnju:

Verujem da je prethodni deo teksta delovao kao neka pričica, više kao uvod u ono što sledi. Kako bi učinio zanimljivijim suvoparni nastavak, te pojednostavio napred rečeno, sledi lista određenih oblasti koje se vežu za sve gore izneto, a koje bi trebale da daju smernice za rešavanje određenih problema sa kojima se u svojoj svakodnevici sreće jedna IT firma, kako mala tako i velika, a to su:

1.) Ugovori sa klijentima

2.) Zaštita intelektualne svojine

3.) Poslovna tajna

4.) Zaštita od konkurencije

5.) Ugovor o radu sa zaposlenima

6.) Ugovor o stručnom osposobljavanju

7.) Nadzor na radom zaposlenog, granica sa mobingom

8.) „Krađa“ zaposlenih od strane druge IT firme

9.) Ugovorne kazne i sankcije za klijente i za zaposlene

10.) Mesna nadležnost za rešavanje sporova povodom ugovora zaključenih sa klijentima

11.) Ugovor o poverljivosti informacija – „NDA“