Zatvoreno

Aktuelno

It firma ugovor

IT FIRMA – Ugovori sa klijentima

U jednom od prethodnih tekstova smo pokušali da pojasnimo kako izgledaju određene faze razvoja, odnosno faze kroz koje prolazi jedna IT firme dok raste. Bitniji deo tog teksta su oblasti na koje takve IT firme posvećuju posebnu pažnju, koje im pružaju zaštitu i sigurnost u tom razvoju. Tekst je prilično uopšten, ali faktički predstavlja uvod za konkretnije tekstove koji bi trebali da se nađu, između ostalog i u redovima koji slede kao što su ugovori sa klijentima.

Konkretna tema je veoma kompleksna. Verujem da će mnogi biti nezadovoljni naslovom i postaviti pitanje – kako je moguće ovako delikatnu temu svrstati pod naslov „ugovori sa klijentima“, kada se u praksi dolazi u kontakt sa mnoštvom različitih ugovora koji obiluju različitim poglavljima i začkoljicama. Ugovori koji prate IT firme i njihove projekte nisu uobičajeni ni u koju ruku…

Pre nego što dođemo do samog ugovora, moram da istaknem da je izuzetno važno upoznati klijenta. Ako ne shvatite njegove potrebe i mogućnosti, u startu ste u podređenom položaju, a da toga verovatno niste ni svesni. Naravno, do ovih saznanja se dolazi vremenom, tokom razgovora, pregovora, dogovora… Ugovorne strane se opipavaju, vremenom „čitate“ svog saradnika.

Nakon što ste shvatili vašu poziciju, razjasnili prirodu projekta na kom će se raditi, ostaje vam da opredelite vrstu ugovora koji će definisati vaša prava i obaveze povodom projekta na kom će te raditi.

Kada govorimo o ugovorima ove vrste, u praksi se primećuju određeni problemi koji se ponavljaju, koje stranci uzimaju zdravo za gotovo tokom rada sa našim firmama. Najspecifičniji su po prepotentnim stavovima, odnosno zahtevima koji prate ove zahteve, a proističu iz „pozicije moći“. Da budem precizan, iz prividne pozicije moći, koju vaši klijenti pokušavaju da vam nametnu kao nešto što se podrazumeva. Primera radi, ugovor je dvojezičan, recimo srpski i engleski, ali se stidljivo potkrala odredba koja kaže da se imaju primenjivati isključivo odredbe na engleskom, dok je srpski tu samo da opiše situaciju i ništa više. Ako se pozabavite sa prevodom, čekaju vas brojna iznenađenja. Druga stvar koja je isto tako iritantna, a sastavni deo je maltene svakog ugovora, je odredba koja kaže da se nezakoniti delovi ugovora imaju ignorisati, dok će se ugovor u preostalom delu, primeniti maksimalno, tumačenjem njegovih preostalih „zakonitih“ delova. Ova odredba ne može da se tumači tako jednostavno. Ugovor nije torta koja je i dalje jestiva ako odvojite jedno parče koje iz nekog razloga baš i nije bilo najukusnije. Odmah zatim, obratite pažnju na odredbe koje definišu vašu odgovornost i njeno trajanje.. Šira je i ozbiljnija nego što mislite. Za kraj, ostaje najbolnije, mesna nadležnost sudova i primena zakona u slučaju da dođe do sporova. Sve će dati da vas odvuku u SAD, konkretno Kaliforniju, a za to postoji valjan razlog.

Kao što sam napomenuo, bez obzira na sve što sam naveo, od izuzetne važnosti je vaša spoznaja pozicije u kojoj se nalazite. Imajte u vidu da će vaš klijent imati ogromne probleme da pronađe zamenu za vas. Zamenu koja je voljna da pruži kvalitet koji vi možete da pružite, za tu cenu. Bilo šta drugo što bi pronašli, će koštati nekoliko puta više i to je vaš najveći adut, u tome leži vaša snaga! Svest o tome da ste im potrebni i više nego što mislite, treba da bude vaš pokretač u situacijama kada treba da kažete „ne!“ Naravno, za sve postoji način, to „ne“, ne treba da bude proceđeno kroz zube zajedno sa nekom psovkom. Dovoljno puta i na pravilan način izrečeno „ne“, je ključ vašeg uspeha.

Preostaje vam samo da se bacite na posao!