LOGO

IZAZIVANJE PANIKE I NEREDA

Sirenje panike

RADNJA IZVRŠENJA

Osnovni oblik ovog krivičnog dela se sastoji u iznošenju ili pronošenju lažnih vesti ili tvrdnji. Iznošenje je saopštavanje sopstvenih saznanja, a pronošenje predstavlja saopštavanje nečega što je saznato od drugog lica. Predmet iznošenja ili pronošenja jesu lažne vesti i tvrdnje, koje moraju biti podobne da izazovu paniku.

POSLEDICA

Izazivanje panike i nereda kao posledicu ima, a kao što sam naziv krivičnog dela glasi – paniku i nered.

Panika predstavlja iznenadno uznemirenje građana jačeg intenziteta, prouzrokovano strahom zbog iznošenja ili pronošenja lažnih vesti ili tvrdnji. Ona često vodi tome da građani preduzimaju postupke kojima se narušava javni red i mir, ali to nije nužno za ovu vrstu posledice. Posledicu predstavlja i osujećenje ili značajnije ometanje sprovođenja odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja. Potrebno je da zbog preduzete radnje izvršenja odluka ili mera nije sprovedena ili da je njihovo sprovođenje u znatnoj meri ometeno.

Delo se može učiniti samo sa umišljajem, koji treba da obuhvati i svest o tome da ono što se iznosi ili pronosi predstavlja lažne vesti ili lažne tvrdnje.

Teži oblik krivičnog dela „Izazivanje panike i nereda“, je ako je isto učinjeno putem sredstava javnog informisanja ili sličnih sredstava na javnom skupu.

Krivični Zakon

„Izazivanje panike i nereda“

Član 343

(1) Ko iznošenjem ili pronošenjem lažnih vesti ili tvrđenja izazove paniku, ili teže narušavanje javnog reda ili mira ili osujeti ili značajnije omete sprovođenje odluka i mera državnih organa ili organizacija koje vrše javna ovlašćenja,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

(2) Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno putem sredstava javnog informisanja ili sličnih sredstava ili na javnom skupu,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

Podelite sa prijateljima