LOGO

KONTAKT

Kontakt forma

Kancelarija Novi Sad

Advokat Nemanja Slavković

Kancelarija Sombor

Advokat Edita Slavković