LOGO

KREDITI U ŠVAJCARCIMA.

švajcarci

POČETAK.

Ceo svet, a ne samo krhka, tačnije nepostojeća Srpska ekonomija, je ostala zatečena potezom Švajcarske vlade, koja je jednim potezom bacila običnog čoveka na kolena. Svi Vi koji ste u nekom momentu imali kredite u francima razumete o čemu govorim. Izraz „crno da crnje ne može biti“ Vam ne izlazi iz glave. Šta ako Vam neko kaže da, od slučaja do slučaja, postoji mogućnost čak i raskida ugovora o kreditu i povraćaja većine uloženih sredstava tj. datog novca na ime otplate mesečnih rata – anuiteta.

ŠTA SE DESILO?

Švajcarska centralna banka je u jednom momentu izdala saopštenje da je odustala od ograničavanja pariteta od 1,20 franaka za evro. A usled čega je „švajcarac“ tokom dana ojačao za čak 15 odsto. Ovaj trend nije stao već je nastavio da varira. Naravno, ova odluka je najviše pogodila korisnike stambenih kredita zadužene u švajcarskim francima, koji u jednom momentu jednostavno nisu videli izlaz iz ovakve situacije. Krediti u švajcarcima – pakao.

UTEHA.

Svedoci smo raznih novinskih članaka kojima se obećava da će se stvari smiriti, da NBS izdaje uputstva bankama kojih se ove zaista pridržavaju, kako počinju da vraćaju deo novca, smanjuju kamatu, očekuje se da će franak padati itd…  Sve je ovo divno kao i naš svakodnevni život u idili i raskoši, ali koliko Vas se zapitalo, zašto se to ne dešava i u mom slučaju? Odgovor je jednostavan, ne dešava se ni u čijem slučaju. Krediti u švajcarcima – pakao. Da se tekst ne završi samo sa kritikama, mora se priznati da su Banke počele nešto da rade po ovom pitanju, ali je to samo prividno olakšavanje novo nastale situacije, a to je da obračunavaju deo kamata koje su naplatile bez ikakvog osnova te ih uplaćuju korisnicima kredita na ime dela glavnice, čime neznatno umanjuju dug koji potražuju od korisnika kredita. Ali, čak i u tim slučajevima bez izuzetka banke nastavljaju sa praksom da deo novca „zakinu“ i ne vrate licu kojem po Zakonu pripada. Laži se ređaju, a običan čovek trpi. Krediti u švajcarcima – pakao.

IMA LI POMOĆI I ŠTA RADITI?

Jedini način da se zaista valjano reši ovaj problem je – tužba. Banke masovno nude vansudska poravnanja, čime samo stvaraju privid rešenja novo nastale situacije, a o kojoj obični korisnici kredita u francima nemaju dovoljno informacija, te smatraju da su zaista nešto i postigli, iako je situacija očigledno – sasvim suprotna. Nesporna je činjenica da se u svakom od tih slučajeva može postići mnogo više od onog što banke u tom momentu nude. Situacija nije ista kod svih banaka, te tako u praksi nailazimo na slučajeve u kojima se može raskinuti ugovor o kreditu čime se korisnik kredita u celost oslobađa svog tereta ili se u blažoj varijanti može pravilno obračunati kamata koju je banka naplatila bez osnova, a koja se zatim uplaćuje kao deo otplaćene glavnice, čime se dug automatski znatno smanjuje. Sume nisu male, često su u pitanju hiljade eura koje zaista predstavljaju veliko olakšanje.

Podelite sa prijateljima