Zatvoreno

Aktuelno

NEPOSTUPANJE PO ZDRAVSTVENIM PROPISIMA ZA VREME EPIDEMIJE

Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije

Član 248 Krivičnog zakonika

Ko za vreme epidemije kakve opasne zarazne bolesti ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama kojima se određuju mere za njeno suzbijanje ili sprečavanje,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

 

Krivično delo je učinjeno nečinjenjem, odnosno propuštanjem da se preduzme određeno činjenje, koje nalažu donete uredbe, a u cilju suzbijanja daljeg širenja epidemije.

U konkretnom slučaju, a shodno aktuelnoj situaciji u svetu, predviđa se da će predmetno krivično delo postati izuzetno aktuelno. Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije podrazumeva pre svega donošenje mera, koje do ovog momenta zvanično nisu saopštene. Vanredno stanje je uvedeno dana 15.03.2020. godine u 21:20 časova. Predsednik Republike je najavio da će uredba koja će sadržati set mera i pravila biti doneta u najkraćem mogućem roku. Od tog momenta pa na dalje će postojati osnovi za krivično gonjenje po ovom osnovu, a u slučaju kršenja navedenih mera.