LOGO

Advokat za pravna lica

Oblasti rada

  • Korporativno pravo (Zastupanje pri osnivanju pravnih lica svih pravnih formi)
  • Radno pravo (priprema opštih akata za poslodavce od ugovora o radu, pratećih obaveštenja, aneksa ugovora, rešenja o otkazu ugovora o radu itd.)
  • Stečaj i likvidacija
  • Ugovorno pravo (Zastupanje klijenata pri zaključenju svih vrsta ugovora vezanih za svakodnevno poslovanje firme, transakcije itd.)
  • Naplata potraživanja
  • Zastupanje u svim vrstama sudskih postupaka
  • Naknade štete
  • Procene rizika

50

Godina tradicije