LOGO

PRENOŠENJE ZARAZNE BOLESTI

prenosenje zarazne bolesti

Prenošenje zarazne bolesti

Član 249 KZ-a

Ko ne postupa po propisima, odlukama ili naredbama za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti, pa usled toga dođe do prenošenja zarazne bolesti,
kazniće se zatvorom do tri godine – ovo je definicija krivičnog dela prenošenje zarazne bolesti.

Radnja izvršenja

Radnja izvršenja krivičnog dela prenošenje zarazne bolesti se ogleda u nepostupanju po propisima, odlukama ili naredbama nadležnog organa za suzbijanje ili sprečavanje zaraznih bolesti. Mere zavise od konkretne situacije, a na osnovu njih se donose pojedinačni akti kojima se određuje karantim, pregled, dezinfekcija itd. Nepostupanje postoji i onda kada se predizimaju radnje koje su suprotne propisima, odlukama ili naredbama nadležnog organa. U svakom slučaju, neophodno je da se radi o zaraznoj bolesti koja se može preneti na ljude. Za inkriminaciju je neophodno da je usled nepostupanja ili postupanja mimo donetih naredbi došlo do prenošenja zarazne bolesti, makar na jedno lice.

Umišljaj i nehat

Iako bi moglo da se priča u prilog jednoj i drugoj teoriji, Zakonodavac je zauzeo stav da je za postojanje predmetnog krivičnog dela obavezan umišljaj. U slučaju nehata, radi se o odgovarajućem prekršaju koji je sankcionisam drugim propisom.

Podelite sa prijateljima