Zatvoreno

Aktuelno

borba protiv nasilja u porodici

Prevencija i borba protiv nasilja u porodici

STATISTIKA

Poražavajuća statistika dobijena iz nekoliko anketa pokazuje da čak 80% ispitanika uredno prijavljuje svako remećenje javnog reda i mira, dok svega 3% ispitanika prijavljuje nadležnima nasilje u porodici kojem je svedočilo.

Osim toga, neverovatna činjenica je da čak 90% žrtava nasilja u porodici, uglavnom žena, duži niz godina trpi nasilje i pritom pravda nasilnika smešnim i sramotnim izgovorima. Problem kulminira kada nasilje poprimi ozbiljnije oblike koji se ne mogu prikriti lošim opravdanjem, a žrtve tokom Sudskih postupaka odluče da ćute ili da ponavljaju napred navedene izgovore koji idu u korist nasilnika, svesne da će to dovesti do oslobađanja od krivične odgovornosti.

PREVENCIJA

Prevencija ovog krivičnog dela se pre svega ogleda i u podizanju svesti kod žrtava nasilja u porodci u činjenici da ljubav kao pojava ne sme da izaziva fizički bol i da ne postoji opravdanje za bilo kakav oblik istog. Ukoliko takav problem postoji, ima načina da mu se stane na kraj. Sve na žalost počinje, ali se isto tako i završava sa žrtvom koja odlučno staje u svoju odbranu. Nije sramota potražiti pomoć.

Član 194 Krivičnog Zakonika predviđa sledeće:

(1) Ko primenom nasilja, pretnjom da će napasti na život ili telo, drskim ili bezobzirnim ponašanjem ugrožava spokojstvo, telesni integritet ili duševno stanje člana svoje porodice,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

(2) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog člana korišćeno oružje, opasno oruđe ili drugo sredstvo podobno da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

(3) Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila teška telesna povreda ili teško narušavanje zdravlja ili su učinjena prema maloletnom licu,
učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

(4) Ako je usled dela iz st. 1, 2. i 3. ovog člana nastupila smrt člana porodice,
učinilac će se kazniti zatvorom od tri do petnaest godina.

(5) Ko prekrši mere zaštite od nasilja u porodici koje mu je sud odredio na osnovu zakona,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.

Iz napred navedenog se dolazi do zastrašujućeg zaključka da Zakonodavac nije bez razloga predvideo napred navedene slučajeve i odmerio adekvatne sankcije. Statistika je zastrašujuća – u prvih 5 meseci 2015. godine je ubijeno čak 26 žena.

Radimo na tome da 3% ispitanika koji prijavljuju nasilje u porodici ne liče na statističku grešku, podižimo svest o problemu i utičimo kako god možemo da procenat ljudi koji ne prijavljuju nasilje u porodici preuzmu ulogu statističke greške. Žrtve nasilija u porodici moraju da shvate da nisu same, da situacija kroz koju prolaze zahteva ozbiljnu pažnju i pomoć, te da ih niko neće tretirati sa podsmehom.