Zatvoreno

Privacy Policy

Рок важења путне исправе је краћи од три месеца након намеравногдатума одласка из Републике Србије, путна исправа садржи мање од двеузастопне празне странице, путна исправа је издата у року дужем одпоследњих десет година, члан 24. став 1 Закона о странцима; The validity of the travel document expires less than three months after theintended date of […]