Zatvoreno

Aktuelno

Restitucija

RESTITUCIJA – Vraćanje oduzete imovine i obeštećenje.

Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju je stupio na snagu 6.10.2011. godine. Pravo na vraćanje imovine po odredbama ovog zakona može se ostvariti za imovinu oduzetu primenom propisa taksativno navedenih u čl. 2 Zakona.

Rok za podnošenje zahteva za vraćanje imovine i obeštećenje je istekao 03.03.2014. godine, a podneto ih je nekoliko desetina hiljada.

Nakon stupanja na snagu, Zakon je bio predmet kritika, mnogobrojnih rasprava i inicijativa. Određene izmene koje Zakon treba da pretrpi su veoma izvesne i njihovo donošenje i stupanje na snagu se iščekuje svakodnevno. U stručnim krugovima se u načelu može stvoriti slika o efektima koje će ove izmene stvoriti, ali naravno postoje i mišljenja koja odstupaju od stava većine. Da li će se postupci ubrzati ili usporiti, ostaje da se vidi.

DOSADAŠNJI RAD AGENCIJE

Ono što se pre svega može zaključiti o dosadašnjem radu Agencije za Restituciju je da je mali broj predmeta rešen, da je Zakon napravljen tako da se pokretna imovina faktički ne može vratiti niti se podnosioci zahteva u tim slučajevima mogu obeštetiti. Takođe, činjenica je da se oduzeto zemljište veoma sporo vraća. Ali, svi ljudi koji su u nekoj vrsti profesionalnog kontakta sa zaposlenima u Agenciji, znaju da dotični daju svoj maksimum i svesni su sa koliko požrtvovanja postupaju u radu na svakom predmetu, Zakon je takav kakav je i postavlja određene granice, a Oni unutar istih neretko čine omanja čuda.

Naravno, uvek ima nezadovoljnih pojedinaca koji su ubeđeni da su oštećeni od strane savetnika koji su radili na njihovim predmetima. Tvrdnje da nisu dobili ono što im pripada su svakodnevica. Nije sporno da u svakom poslu, pa tako i ovom, postoji mogućnost greške. Ali sistem kontrole donetih rešenja o obeštećenju od strane Savetnika Agencije za Restituciju ima tri stepena, tako da retko koji podnosilac zahteva zaista može da bude oštećen. Uglavnom su u pitanju propusti podnosioca zahteva iz kojih proističe njihovo nezadovoljstvo, koje vremenom prerasta u bes, a koji se opet manifestuje nepromišljenim tvrdnjama i izjavama. Kako ovaj tekst ne bi prerastao u hvalospev Agencije za Restituciju, mora se napomenuti da takođe postoje određene nepravilnosti i nelogičnosti u njihovom radu, koje se obično manifestuju u neopravdano dugom radu na predmetu, ročištima na koja se čeka i po par godina itd.

DA LI JE KASNO ZA DOPUNU DOKUMENTACIJE?

Svi podnosioci zahteva koji žele da pogledaju istini u oči, kao prvi korak ka spoznaji svoje greške, moraju da shvate da su najverovatnije pravili propuste tokom pribavljanja dokumentacije. Postupci pred Agencijom su izuzetno komplikovani, dokumetacija je obimna i realno je doneti ovakav zaključak čak i bez posebne analize predmeta, jednostavno rečeno – restitucija nije jednostavan postupak.

U velikom broju slučajeva ovi propusti se mogu ispraviti. Nakon donošenja rešenja kojim se zahtev odbija ili odbacuje, nema pomoći. Nekompletna dokumentacija je najčešći razlog za odbijanje ili odbačaj podnetih zahteva, a najglasniji su oni koji su sami prikupljali dokumenta jer im je neko u „call centru“ agencije, rekao da nađu i donesu „uverenje o državljanstvu ili izvod od matičara i to će biti dovoljno“. Ljudi zaposleni u Agenciji za Restituciju nisu tu da otklanjaju nepravilnosti, niti da analiziraju predmet i usmeravaju stranku ka pribavljanju sve potrebne dokumentacije. Oni su tu da u skladu sa podnetom dokumentacijom odluče da li je podnosilac u skladu sa Zakonom podneo tj. poseduje sva potrebna dokumenta, a nakon čega u skladu sa Zakonom odlučuju, ima li mesta za naturalnu restituciju ili za obeštećenje.

Svaki postupak restitucije koji se vodi pred Agencijom zahteva pribavljanje dokumentacije koja proizilazi kao rezultat par Sudskih postupaka koji se, između ostalog, pokreću i pred Osnovnim i Višim sudovima u R.Srbiji. Podnosilac zahteva koji misli da je dovoljno da donese izvode od matičara i uverenja o državljanstvu, je naivno ušao u ceo postupak i ne shvata da to nije ni stoti deo posla koji mora da uradi. Ljudi koji smatraju da su time rešili sve svoje probleme, će sigurno ostati bez ičega i biće najglasniji u neosnovanim tvrdnjama da su oštećeni.