LOGO

SAOBRAĆAJNA NEZGODA

naknada štete

PRETRPELI STE SAOBRAĆAJNU NEZGODU?

U saobraćajnim nezgodama najčešće postoje dva ili više učesnika. U najvećem broju slučajeva u pitanju su samo dva učesnika od kojih je jedan skrivio udes, dok je drugi oštećeni.

ŠTA UKOLIKO STE OŠTEĆENI?

Ukoliko niste skrivili predmetnu saobraćajnu nezgodu, već ste iz iste izašli kao oštećeno lice imate pravo da potražujete pre svega materijalnu, a zatim i nematerijalnu štetu. Materijalna šteta se ogleda u šteti koju je pretrpelo vozilo kojim ste upravljali, dok se nematerijalna šteta ogleda u novčanoj naknadi koju možete da potražujete na ime pretrpljenog straha, bola, duševnog bola itd. Nematerijalnu štetu nipošto ne treba zanemariti jer je često veća od materijalne.

Nije potrebno naglašavati da je u situacijama u kojima dođe do saobraćajne nezgode, najbitnije uveriti se da nema povređenih lica, a ukoliko ih ima istima na najbolji mogući način ukazati prvu pomoć, odnosno postarati se da se nadležna medicinska ustanova obavesti o događaju, kako bi u najkraćem mogućem roku na lice mesta poslala vozilo hitne pomoći, koje će zbrinuti učesnike na najbolji mogući način.

Saobraćajna nezgoda je veoma specifičan događaj. Radi se o svakodnevnoj pojavi, koja može da zadesi i najopreznijeg učesnika u saobraćaju. Činjenica je da se nikada ne zna, ko se nalazi za drugim volanom i u kakvom je stanju.

Kad se saobraćajna nezgoda dogodi, učesnici iz iste izlaze najčešće veoma uzbuđeni zbog iznenadnog i neočekivanog događaja. Odnosno, izlaze iz nezgode prepuni adrenalina koji sa sobom zna da nosi niz nepromišljenih poteza. Ono što u startu ne smete da uradite je da pomerate vozila kojima ste upravljali ili da dozvolite drugim učesnicima u nezgodi da pomeraju svoja vozila. Logično, treba da pokušate da sprečite sve učesnike u nezgodi da pomere svoja vozila bez obzira na činjenicu da blokiraju tekući saobraćaj. U svakom slučaju, odmah obavestite nadležnu policijsku upravu o predmetnom događaju, a koja će nakon izlaska patrole na lice mesta sačiniti zapisnik o celokupnom događaju, koji će Vam kasnije biti potreban.

Što se tiče daljeg postupka koji vodi do naknade materijalne odnosno nematerijalne štete Sudskim putem, sve što možete da uradite je da obezbedite medicinsku dokumentaciju, dok bi svu ostalu dokumentaciju trebao da obezbedi Vaš advokat.

ŠTA UKOLIKO STE SKRIVILI NEZGODU?

Saobraćajna nezgoda zavisno od posledica iste, može da se okonča prekršajnim ili krivičnim postupkom. Nakon stupanja na snagu novog Zakona o Prekršajima, propisane kazne su drastično pooštrene, te su zaista postale drakonske. Na žalost, u praksi se pokazalo da 99% okrivljenih u prekršajnom postupku smatraju da mogu sami da se brane, jer isti ne doživljavaju dovoljno ozbiljno, a što je ogromna greška. Ovaj stav ne zauzimam zbog eventualnog ličnog, finansijskog interesa, već isključivo iz praktičnih razloga, koji se na kraju, kad je na žalost već kasno, ispostave kao opravdani. Sve u svemu, tek nakon što Sud presudi na štetu okrivljenih, te im u skladu sa novim Zakonom najčešće oduzme dozvolu na određno vreme, što mnogima znači gubitak posla ili čak okrivljenom izrekne kaznu zatvora (koja je obavezna u određenim slučajevima), okrivljeni se odlučuju da kontaktiraju advokata radi sastava žalbe. Ono što okrivljeni u tom slučaju ne shvataju ili ne žele da prihvate, je da su sigurno načinili niz grešaka u toku postupka i da advokat samim tim uz najbolju nameru, samo može da sastavi lošu žalbu, jer materijal kojim raspolaže proističe iz loše sprovedenog postupka.

Saobraćajna nezgoda koja je predmet krivičnog postupka, kao svoj ishod ponekad, na žalost, može da ima i smrtne posledice, Kako ova tema zahteva dublju analizu biće predmet nekog drugog teksta.

Podelite sa prijateljima