LOGO

Razvod braka putem tužbe: kako funkcioniše proces razvoda braka?

Razvod braka

Brak može da prestane smrću supružnika, poništenjem i razvodom. Razvod braka je nekad u Srbiji bio retkost, a danas, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, broj razvedenih brakova na 1.000 stanovnika je 1,5 (podaci za 2022. godinu).  U Srbiji se godišnje razvede oko 9.000 parova, a najveći broj razvedenih brakova čine oni sa decom (više […]

Zlostavljanje na radu – šta je mobing i kako ga dokazati?

Zlostavljanje na radu - mobing

Momentom donošenja Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu (mobing) je krenula opšta euforija među zaposlenima. Ushićeno se pričalo po kuloarima kako je konačno donet zakon koji će sprečiti zlostavljanje na radu i pružiti dugo očekivanu zaštitu čak i onima na “dnu lestvice”. Ovakav uvod ne pišem kako bih kritikovao Zakonodavca, odnosno zakonska rešenja koja su […]

Slučaj „Mobi Banka“ – gde je nestao vaš novac?

Slučaj mobi banka

U poslednjih nekoliko sati, više ljudi me je kontaktiralo u vezi sa identičnim i vrlo neobičnim problemom. Naime, po njihovim navodima, novac sa računa koji su držali u Mobi Banci, je jednostavno nestao.  Pre svega sam se zapitao da li su to ljudi koji su skloni trošenju novca, da li su njihovi ukućani, odnosno osobe […]

VIDEO NADZOR – ŠTA TREBA DA ZNATE O VIDEO NADZORU NA RADNOM MESTU

Video nadzor u firmama

Ova tema je već duže vreme prilično popularna. Međutim, nakon što nas je Covid19 primorao na rad od kuće, ona je dostigla je nivo priče koja je toliko česta, da se o njoj raspredaju razni mitovi, priča se uz kafu o situacijama koje lagano zalaze u sferu „verovali ili ne“. Najjednostavniji oblik ove priče se […]

eŠalter

ekatastar

Republički Geodetski Zavod Služba Za Katastar Nepokretnosti evidentno stremi ka unapređenju svojih usluga, a korak u tom pravcu je ePodrška svojim korisnicima. Jedna od novina koja predstavlja deo tog procesa je omogućavanje advokatima da putem eŠaltera, u ime i za račun stranaka, podnose zahteve, pribavljaju listove nepokretnosti i slično. Pa tako, advokat pred RGZ SKN […]

IT Firma – Prekomerni nadzor – Mobing

prekomerni nadzor

Iako je prekomerni nadzor nad radom zaposlenog fokus ove teme, osećam potrebu da za početak iznesem makar samo listu osnovnih oblika mobinga, kako bih pokušao da doprem do svesti određenih pojedinaca, pre svega zaposlenih, koji nisu svesni da određeni vid ponašanja njihovog nadređenog nije prihvatljiv, da to nešto zaista predstavlja mobing, te da je neophodno […]

PARKING MESTO

zajednički parking

Centralizacija i rapidno uvećavanje broja stanovnika, a samim tim i vozila, nas je sve dovela do toga da ležemo i da se budimo sa mišlju o prvoj jutarnjoj aktivnosti – parkiranju. Međutim, problem sa pronalaskom javnog parkirališta, iako ih generalno nema dovoljno, nije više najaktuelniji problem običnog čoveka na koji se asocira na pomen reči […]

ZAŠTITA POTROŠAČA

zaštita potrošača

ZAŠTITA POTROŠAČA Ovu temu je najbolje započeti pitanjem – šta je zapravo zaštita potrošača? Zar je zaštita potrošača u jednom društvu kao što je naše moguća, da li tako nešto zaista postoji ili je u pitanju već bezbroj puta viđen primer mrtvog slova na papiru, koje je tu da bi se ispunila neka forma? Ljudi […]

IT PRAVO

IT pravo

U digitalnoj eri u kojoj živimo, sa omasovljenjem programerskih, tj „IT firmi“ se pojavilo i „IT pravo“. Digitalizacija je okupila svojstvenosti niza grana prava kojima se regulišu svakodnevne situacije sa kojima se susreće jedna IT firma, počevši od osnivanja firme, definisanja i regulisanja radnih odnosa zaposlenih u firmi, sa posebnim osvrtom na zaštitu od konkurencije […]

Prekovremeni rad

Dosadašnje iskustvo nam je pokazalo da u najvećem broju slučajeva, zaposleni ne razumeju termin “prekovremeni rad”. Razjašnjenje ovog termina treba početo od definicije radnog dana predviđene članom 55 Zakona o radu – radni dan po pravilu, traje osam sati. Naravno, jasno je da nemaju svi meseci u godini isti broj radnih dana. Navedeno zavisi od […]