LOGO

UGOVOR O DELU

Ugovor o delu

Ugovor o delu u smislu Zakona o obligacionim odnosima predstavlja ugovor kojim se jedna ugovorna strana (poslenik, preduzimač, izvođač radova) obavezuje da obavi određeni posao, kao što je izrada ili opravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili intelektualnog rada, a druga ugovorna strana (naručilac) se obavezuje da mu za to plati naknadu. Ovakva vrsta […]

PREVENCIJA I BORBA PROTIV NASILJA U PORODICI

borba protiv nasilja u porodici

STATISTIKA Poražavajuća statistika dobijena iz nekoliko anketa pokazuje da čak 80% ispitanika uredno prijavljuje svako remećenje javnog reda i mira, dok svega 3% ispitanika prijavljuje nadležnima nasilje u porodici kojem je svedočilo. Osim toga, neverovatna činjenica je da čak 90% žrtava nasilja u porodici, uglavnom žena, duži niz godina trpi nasilje i pritom pravda nasilnika smešnim […]

FIZIČKO TEHNIČKO OBEZBEĐENJE

fizičko tehničko obezbeđenje

Fizičko Tehničko Obezbeđenje se iz aspekta zaposlenog, nažalost opisuje sa par neprijatnih pojmova: „prekovremeni rad“, „smenski rad“, „noćni rad“, „rad na dane praznika koji su neradni dani“ i za kraj „neplaćeno“. Svakodnevica zaposlenih u ovoj branši se ogleda u smenama od 12 i više časova, većem broju vezanih noćnih smena, nedostavljanju obračuna zarada od strane poslodavca itd. Kada […]

ALIMENTACIJA

Alimentacija

Reč „Alimentacija“ nažalost sa sobom kao prvu asocijaciju povlači nedavanje izdržavanja, odnosno neplaćanje alimentacije od strane roditelja koji je na to obavezan Sudskom odlukom. Kao što smo ranije pomenuli u sekciji “Razvod braka“ neretki su slučajevi da jedan od bivših supružnika izbegava svoju obavezu davanja izdržavanja (alimentacije). Poveriocu izdržavanja stoje na raspolaganju dva postupka za […]

RESTITUCIJA

RESTITUCIJA – Vraćanje oduzete imovine i obeštećenje. Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju je stupio na snagu 6.10.2011. godine. Pravo na vraćanje imovine po odredbama ovog zakona može se ostvariti za imovinu oduzetu primenom propisa taksativno navedenih u čl. 2 Zakona. Rok za podnošenje zahteva za vraćanje imovine i obeštećenje je istekao 03.03.2014. godine, […]

RAD NA PROCENAT

advokat na procenat

ZAKON Na osnovu člana 65. Zakona o advokaturi (Sl. gl. br.31/2011) i člana 33. Statuta Advokatske komore Srbije, Upravni odbor Advokatske Komore Srbije na sednici održanoj dana 08. decembra 2012. godine doneo je TARIFU O NAGRADAMA I NAKNADAMA TROŠKOVA ZA RAD ADVOKATA, čiji član 7 propisuje da u imovinskopravnim predmetima advokat može u pismenom obliku […]

NEMATERIJALNA ŠTETA

POJAM: Pod nematerijalnom štetom se podrazumeva pretrpljeni fizički bol, psihički bol i strah. Svako lice koje je oštećeno u nekom događaju, na način da su se u konkretnom slučaju posledice tog događaja manifestovale na neki od napred navedenih načina (fizički bol, psihički bol i strah), ima pravo na naknadu nematerijalne štete, odnosno na pravično obeštećenje. Preciznije […]

PREKOVREMENI SATI, NOĆNI RAD, SMENSKI RAD, NAPLATA.

smenski rad

Svaki zaposleni, kako u državnim firmama tako i kod privatnika, ima pravo na uvećanje zarade po osnovu: 1.) za rad na dan praznika koji je neradni dan – najmanje 110% od osnovice, 2.) za rad noću, ako takav rad nije vrednovan pri utvrđenju osnovne zarade – najmanje 26% od osnovice 3.) za prekovremeni rad – […]

KREDITI U ŠVAJCARCIMA.

švajcarci

POČETAK. Ceo svet, a ne samo krhka, tačnije nepostojeća Srpska ekonomija, je ostala zatečena potezom Švajcarske vlade, koja je jednim potezom bacila običnog čoveka na kolena. Svi Vi koji ste u nekom momentu imali kredite u francima razumete o čemu govorim. Izraz „crno da crnje ne može biti“ Vam ne izlazi iz glave. Šta ako […]