LOGO

RESTITUCIJA

RESTITUCIJA – Vraćanje oduzete imovine i obeštećenje. Zakon o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju je stupio na snagu 6.10.2011. godine. Pravo na vraćanje imovine po odredbama ovog zakona može se ostvariti za imovinu oduzetu primenom propisa taksativno navedenih u čl. 2 Zakona. Rok za podnošenje zahteva za vraćanje imovine i obeštećenje je istekao 03.03.2014. godine, […]