LOGO

UGOVOR O DELU

Ugovor o delu

Ugovor o delu u smislu Zakona o obligacionim odnosima predstavlja ugovor kojim se jedna ugovorna strana (poslenik, preduzimač, izvođač radova) obavezuje da obavi određeni posao, kao što je izrada ili opravka neke stvari ili izvršenje nekog fizičkog ili intelektualnog rada, a druga ugovorna strana (naručilac) se obavezuje da mu za to plati naknadu. Ovakva vrsta […]