Zatvoreno

Aktuelno

ugovor o stručnom osposobljavanju

IT FIRMA – Ugovor o stručnom osposobljavanju

RADNO PRAVO Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju je definisan članom 201 Zakona o radu koji glasi: „Ugovor o stručnom osposobljavanju može da se zaključi, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita, kad je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci. Ugovor o stručnom usavršavanju može da se […]