LOGO

NEMATERIJALNA ŠTETA

POJAM: Pod nematerijalnom štetom se podrazumeva pretrpljeni fizički bol, psihički bol i strah. Svako lice koje je oštećeno u nekom događaju, na način da su se u konkretnom slučaju posledice tog događaja manifestovale na neki od napred navedenih načina (fizički bol, psihički bol i strah), ima pravo na naknadu nematerijalne štete, odnosno na pravično obeštećenje. Preciznije […]

UJED PSA: NAKNADA ŠTETE ZA UJED PSA LUTALICE ILI VLASNIČKOG PSA

ujed psa

Na svakom koraku, čak i u najurbanijim delovima gradova psi lutalice su prisutni, pojedinačno ili u čoporima i često bez razloga napadaju prolaznike. Nisu retke situacije u kojima se je ishod – ujed psa. ŠTA UČINITI NAKON UJEDA PSA? Najbitnije je odmah nakon ujeda otići u nadležnu medicinsku ustanovu i potražiti pomoć kako bi se […]