Zatvoreno

Aktuelno

troškovi obrade kredita

TROŠKOVI OBRADE KREDITA

ŠTA SU TROŠKOVI OBRADE KREDITA?

Svako ko je makar jednom uzimao neki kredit zna šta su „troškovi obrade kredita“. Naime, banke su u svim vrstama ugovora o kreditu  imale stavku – „troškovi obrade kredita“. Ovi troškovi su bili izraženi u određenom iznosu ili u procentu od dobijene glavnice, a morali su da se plate pre puštanja novčanih sredstava, odnosno istovremeno sa puštanjem novčanih sredstava. Ovi troškovi su naplaćivani prilikom zaključenja ugovora o kreditu, ali i prilikom zaključivanja ugovora o refinansiranju prethodno uzetog kredita.

DA LI JE OVAKVO POSTUPANJE BANAKA I NAPLATA TROŠKOVA OBRADE KREDITA BILA OPRAVDANA?

22.05.2019. godine, Vrhovni Kasacioni sud je zauzeo stav da je ništava odredba o naplati troškova obrade kredita ukoliko ugovor ne sadrži “jasne i nedvosmislene podatke o troškovima obrade kredita”. Ovako zauzet stav predstavlja naizgled jednostavnu misao, rešenje problema, ali da li je baš sve tako jednostavno? Suštinski, sve se svelo na obrazloženje ovih troškova. Banke nisu smele da naplaćuju troškove obrade kredita, ako u samom ugovoru nisu obrazložile na šta se ti troškovi odnose. Banke su morale da obrazlože svaki dinar koji su uzele od korisnika kredita, da li su se odnosili na potrošnju papira, struju, radni sat nekog šalterskog radnika ili nešto treće, nije bitno. U slučaju da se u ugovoru ne nalazi taksativno obrazloženje troškova, ne bi smeo da bude problem da se oni naplate od banke, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom.

DA LI JE GLAVNI PROBLEM REŠEN?

Stvari su se vremenom menjale. Međutim, mišljenja sam da još uvek ne postoji volja/hrabrost određenih instuticija da reše glavni problem koji muči korisnike kredita u Švajcarskim francima. Troškovi obrade kredita i njihova naplata predstavljaju neku vrstu „Solomonskog rešenja“, koje treba da pruži određenu satisfakciju svima. Da li to treba dočekati sa kritikom, pa naravno da ne, situaciju treba iskoristiti. Banke su ovu nameru njihovih klijenata prepoznale, tako da smo u zadnje vreme svedoci prakse određenih banaka, da ove troškove ne naplaćuju. Širom države su se pojavile određene agencije koje nude svoje usluge ovim povodom, stavljani su papirići „pod brisače“ na vozilima, lepljeni su oglasi po banderama, itd. Ovim putem savetujem svima da budu oprezni, prevara je mnogo i svakako je najpametnija odluka koju možete da donesete, da odete kod svog advokata. Posledice neuspelog spora mogu da budu ozbiljne – obratite se onome sa kim ste već sarađivali, onome kome verujete.