LOGO

Ujed psa lutalice

Ujed psa lutalice

Problematika koja se tiče ove teme se može sagledati sa nekoliko strana. Pre svega, opšte je poznato da se usled ujeda psa lutalice može zahtevati naknada nematerijalne štete od grada, odnosno javnog komunalnog preduzeća koje je zaduženo za njihovo uklanjanje. Naravno, iznos koji stvarno i mesno nadležni Sudovi u R. Srbiji dosuđuju nije mali, te je ova vrsta postupaka naknade nematerijalne štete postala veoma popularna. Retko koja osoba, koja se nađe u ovoj situaciji, sebi ne postavi ono čuveno moralno pitanje: „Da li treba tužiti za ujed psa lutalice, da li je to sve vredno maltretiranja?“.

Štaviše, broj ujeda od strane lutalica je ogroman, a problem ne leži u činjenici da se psi lutalice množe neverovatnom brzinom, jer im to pre svega nije u prirodi, već u činjenici da se ne uklanjaju, odnosno da neko ne radi svoj posao! Mediji periodično pokušavaju da „spinuju“ ovu informaciju koristeći se raznim argumentima, između ostalog plasirajući priče o nesavesnim građanima koji kupe psa, zasite ga se posle određenog vremena i puštaju ga na ulicu, a koji nakon nekog vremena počinje da napada prolaznike itd. Ovo je jedna obična neistina, namenjena možda deci, a koja će u to možda i da poveruju. Tokom Sudskog postupka zaposleni u pravobranilaštvu neretko postavljaju pitanje oštećenima: „da li ste prijavili slučaj Komunalnoj Policiji„. Ja im na to postavljam pitanje: „da li je Komunalna Policija nadležna da se na bilo koji način bori sa ovom pojavom i šta je Komunalna Policija ikad u radila da spreči psa lutalicu da ujede slučajnog prolaznika?“. Ono što o dotičnima znamo je da po ulicama ne idu sa omčama kako bi pse lutalice hvatali, već po sada sve češćim veoma ružnim primerima znamo da hvataju ljude po autobusima i po stajalištima za vrat, udaraju ih po ulici itd. Ova problematika je ipak tema za neki drugi tekst.

Postoje službe zadužene za uklanjanje pasa lutalica, a koje već dugo vremena ne rade apsolutno ništa. Zamislite se malo i zapitajte se, kada ste poslednji put videli „šintere“? Ja lično, pre 20+ godina u jednom manjem mestu na severu Bačke. Istina je da razlozi njihovog nečinjenja ne leže u manjku volje za uklanjanjem pasa od strane odgovornih, već u određenim stavovima Vlasti i zakonskim rešenjima koja ih direktno ili indirektno u tome onemogućavaju. Ovo opet daje veoma jednostavan odgovor na isto tako jednostavno pitanje, „Da li treba tužiti – da treba“.

U jednom od prethodnih tekstova je opisano nekoliko koraka koje je neophodno preduzeti ukoliko se nađete u ovoj situaciji. Povoljan ishod ovog postupka je nesporan – uspeh je zagarantovan. Ali, ujed psa pre svega sa sobom može doneti ozbiljne zdravstvene probleme, te je mimo činjenice da se može potraživati naknada štete, prevencija ozbiljnih posledica po zdravlje ipak najvažniji aspekt problema na koji treba obratiti pažnju.

Naknada štete za ujed psa lutalice

Radi ostvarivanja naknade štete neophodno je pokrenuti adekvatan Sudski postupak – link ka tekstu. Naime, ukoliko dođe do ujeda psa, obratite se nadležnoj medicinskoj ustanovi radi saniranja rane i dobijanja nalaza o pretrpljenim povredama. Sa dobijenim nalazom treba da se javite u Pasterov Zavod.

Zbog činjenice da se u ovakvim slučajevima dobija prilično velika količina novca, pojavio se veliki broj lica koja pokušavaju na prevaru da predstave određene povrede kao ujed psa, a sve kako bi pokrenule sudski postupak i zahtevale da im se šteta naknadi. Usled ovoga, zaposleni u Pasterovom Zavodu slikaju zadobijenu ranu, što je normalna procedura, koju autor ovog teksta pozdravlja i podržava. Broj ovakvih slučajeva je u porastu, te je moralna dužnost svakog da pokuša da im stane na put. Teško je reći koji bi bio pravi način da se to uradi, ali u svakoj situaciji pojedinac može da uradi jednu ili dve stvari koje će potencijalnom prevarantu prouzrokovati poteškoće u nameri da sprovede svoju ideju u delo, ja svoje načine imam i dajem sve od sebe da razlikujem potencijalnu prevaru od zaista pretrpljene štete.

Ujed psa koji je prouzrokovao povrede kod Vas je pravi i nemate razloga za bilo kakvu vrstu brige. Nakon javljanja u Pasterov zavod, ne škodi obavestiti nadležnu Policijsku Ispostavu o štetnom događaju. Radnici MUP-a su u obavezi da o celokupnom događaju sačine zapisnik/belešku koju ne dobijate, ali je moguće naknadno pribaviti.

Sudski postupak

Sudski postupak nije brz, ali nije ni naporan. Iznos koji se može dobiti varira od 50.000,00 dinara, pa do 250.000,00 dinara u nekim ekstremnim slučajevima. Naravno isti zavisi od težine povrede i okolnosti koje su pratile sam događaj. Ono što je sigurno je da je potrebno jedno Vaše pojavljivanje pred Sudom, prilikom kojeg bi opisali sam ujed psa, odnosno situaciju u kojoj ste se našli te Vas je pas ujeo, a sve ostalo je posao Vašeg advokata.

Podelite sa prijateljima