Zatvoreno

Aktuelno

ujed psa

Ujed Psa – Naknada Štete

UJEO VAS JE PAS?

Na svakom koraku, čak i u najurbanijim delovima gradova psi lutalice su prisutni u čoporima i često bez razloga napadaju prolaznike. Nisu retke situacije u kojima se ti napadi završe i ujedom.

KAKO SE POSTAVITI?

Najbitnije je odmah otići u nadležnu medicinsku ustanovu i potražiti pomoć kako bi se otklonila opasnost od nastupanja bilo kakve eventualne posledice po zdravlje oštećenog. Novčana naknada za ujed psa predstavlja vid nematerijalne štete koju oštećeno lice ima pravo da potražuje. Grad u kojem je šteta nastala je odgovoran za organizaciju službe čiji je zadatak da se brine o broju lutalica, uklanjanju istih, ali i o naknadi štete licima koja pretrpe određeni vid gore navedene štete. Česta je zabuna da pretrpljeni ujed uvek mora da potiče od psa. Situacije jesu retke, ali isto tako se dešava da, primera radi i mačke napadaju i ujedaju ljude za šta takođe sledi odšteta.

ŠTA JE POTREBNO ZA NAKNADU?

Ukoliko Vas je ujeo pas lutalica u skladu sa trenutnom praksom možete da naplatite iznos od oko 100.000,00 – 250.000,00 dinara. Postupak nije brz ali se pre ili kasnije naplati. Za početak je bitno obratiti se nadležnoj zdravstvenoj ustanovi radi pribavljanja potrebne medicinske dokumentacije, a ostalo je posao Vašeg advokata. Takođe, u praksi se pokazalo da postoje advokati koji su voljni da finansiraju troškove postupka svojih klijenata, a da svoje troškove potražuju od protivne strane nakon postupka.

Na žalost, u zadnje vreme smo svedoci velikog broja prevara odnosno zloupotreba pojedinaca, a prilikom kojih dotični pokušavaju da predstave izvesne povrede kao ujede pasa odnosno nekih životinja. Advokati se trude da ovakve slučajeve prepoznaju, te da dotične stranke odbiju kao potencijalne klijente, a da slučaj prijave nadležnim institucijama. Shodno tome, treba podići svest zajednice o tome da su posledice ovakvog postupka pojedinaca, odnosno pokušaja prevare, pre svega krivični postupci čiji ishod su kazne zatvora od 6 meseci do 5 godina i novčana kazna, kao i ogromna materijalna šteta koju u određenim situacijama trpi država.

Nisu retki slučajevi da su oštećeni u ovim situacijama deca. Činjenica da je neka životinja ujela maloletno dete ni na koji način ne menja situaciju. U ovom slučaju i deca imaju ista prava kao i odrasli, a postupak se razlikuje samo u „tehničkim“ stvarima. U svakom slučaju, oštećenom pripada sve gore navedeno, bitno je obratiti se nadležnoj medicinskoj ustanovi i pribaviti adekvatnu medicinsku dokumentaciju u najkraćem mogućem roku.

Naravno, činjenica je da troškovi advokata nisu mali, ali u zadnje vreme je veoma popularan tzv. rad na procenat, a koji omogućava apsolutno svima da ostvare svoja prava putem stvarno i mesno nadležnog Suda.

UJEO VAS JE PAS KOJI NIJE LUTALICA?

I za ovakve situacije postoji rešenje. Takođe, jako je bitno obratiti se nadležnoj medicinskoj ustanovi kako bi se što pre povređenom licu ukazala pomoć, odnosno kako bi mu rana bila sanirana na najbolji mogući način. Ukoliko se odlučite da pokrenete postupak radi naknade nematerijalne štete, obratite se Vašem advokatu. Detaljniji tekst o ovom slučaju možete pročitati ovde.