LOGO

UJED PSA: NAKNADA ŠTETE ZA UJED PSA LUTALICE ILI VLASNIČKOG PSA

ujed psa

Na svakom koraku, čak i u najurbanijim delovima gradova psi lutalice su prisutni, pojedinačno ili u čoporima i često bez razloga napadaju prolaznike. Nisu retke situacije u kojima se je ishod – ujed psa.

ŠTA UČINITI NAKON UJEDA PSA?

Najbitnije je odmah nakon ujeda otići u nadležnu medicinsku ustanovu i potražiti pomoć kako bi se otklonila opasnost od nastupanja bilo kakve eventualne posledice po zdravlje oštećenog. Novčana naknada za ujed psa predstavlja vid nematerijalne štete koju oštećeno lice ima pravo da potražuje. Grad u kojem je šteta nastala je odgovoran za organizaciju službe čiji je zadatak da se brine o broju lutalica, uklanjanju istih, ali i o naknadi štete licima koja pretrpe određeni vid gore navedene štete.

Takođe, neophodno je utvrditi da li je pas koji je naneo povrede lutalica ili poseduje vlasnička obeležja (čip, ogrlica i slično). Česta je zabuna da pretrpljeni ujed uvek mora da potiče od psa. Situacije jesu retke, ali isto tako se dešava da, primera radi pacovi, mačke pa čak i zmije, napadaju i ujedaju ljude za šta takođe sledi odšteta.

UJED PSA LUTALICE

Problematika koja se tiče ove teme se može sagledati sa nekoliko strana. Pre svega, opšte je poznato da se usled ujeda psa lutalice može zahtevati naknada nematerijalne štete od grada, odnosno javnog komunalnog preduzeća koje je zaduženo za njihovo uklanjanje. Naravno, iznos koji stvarno i mesno nadležni Sudovi u R.Srbiji dosuđuju nije mali, te je ova vrsta postupaka naknade nematerijalne štete postala veoma popularna. Retko koja osoba, koja se nađe u ovoj situaciji, sebi ne postavi ono čuveno moralno pitanje: „Da li treba tužiti, da li to sve ima smisla?“.

Štaviše, broj ujeda od strane lutalica je ogroman, a problem ne leži u činjenici da se psi lutalice množe neverovatnom brzinom, jer im to pre svega nije u prirodi, već u činjenici da se ne uklanjaju, odnosno da neko ne radi svoj posao! Mediji periodično pokušavaju da „spinuju“ ovu informaciju koristeći se raznim argumentima, između ostalog plasirajući priče o nesavesnim građanima koji kupe psa, zasite ga se posle određenog vremena i puštaju ga na ulicu, a koji nakon nekog vremena počinje da napada prolaznike itd. Ovo je jedna obična neistina, namenjena možda deci, koja će u to i da poveruju.

Tokom Sudskog postupka zaposleni u pravobranilaštvu neretko postavljaju pitanje oštećenima: „da li ste prijavili slučaj Komunalnoj Policiji“. Ja im na to postavljam pitanje: „da li je Komunalna Policija nadležna da se na bilo koji način bori sa ovom pojavom i šta je Komunalna Policija ikad u radila da spreči psa lutalicu da ujede slučajnog prolaznika?“. Ono što o dotičnima znamo je da po ulicama ne idu sa omčama kako bi pse lutalice hvatali, već po sada sve češćim veoma ružnim primerima znamo da hvataju ljude po autobusima i po stajalištima za vrat, udaraju ih po ulici itd. Ova problematika je ipak tema za neki drugi tekst.

ujed psa

DA LI TREBA PODNETI TUŽBU U SLUČAJU UJEDA PSA LUTALICE?

Postoje službe zadužene za uklanjanje pasa lutalica, a koje već dugo vremena ne rade apsolutno ništa. Zamislite se malo i zapitajte se, kada ste poslednji put videli „šintere“? Ja lično, pre 20+ godina u jednom manjem mestu na severu Bačke. Istina je da razlozi njihovog nečinjenja ne leže u manjku volje za uklanjanjem pasa od strane odgovornih, već u određenim stavovima Vlasti i zakonskim rešenjima koja ih direktno ili indirektno u tome onemogućavaju. Ovo opet daje veoma jednostavan odgovor na isto tako jednostavno pitanje, „Da li treba tužiti – da treba“.

Pre svega, treba imati u vidu da ujed psa sa sobom može doneti ozbiljne zdravstvene probleme, te je mimo činjenice da se može potraživati naplata štete, prevencija ozbiljnih posledica po zdravlje ipak najvažniji aspekt problema na koji treba obratiti pažnju. Ukoliko se ujed dogodio na teritoriji grada Novog Sada, odgovoran je sam grad Novi Sad. Ako se ujed dogodio na teritoriji nekog drugog grada ili opštine, pravna lica kojima se treba obratiti za naknadu štete su opština i javno komunalno preduzeće koje je zaduženo za hvatanje pasa lutalica na teritoriji gde se dogodio napad.

UJED PSA KOJI IMA VLASNIKA

Kada je u pitanju ujed vlasničkog psa, procedura je identična proceduri koja se odnosi na ujed psa lutalice. Međutim, ovde je neophodno utvrditi ko je vlasnik psa, koji je u tom slučaju odgovoran za prouzrokovanu štetu. Takođe, na prvom mestu je zdravlje, tako da je bitno javiti se u nadležnu zdravstvenu ustanovu, otići u Pasterov zavod, dati izjavu u policiji itd.

NAKNADA ŠTETE ZA UJED PSA

Ukoliko Vas je ujeo pas lutalica u skladu sa trenutnom sudskom praksom, možete da naplatite iznos od oko 100.000,00 – 150.000,00 dinara.

Prilikom ujeda psa, mnoge osobe su u stanju šoka i nisu svesne svojih prava. Oštećeni najčešće nisu upoznati sa procedurom kako da ostvare pravo na naknadu štete za povrede, uključujući i naknadu usled psihičkih bolova i straha kao i nanete materijalne štete, a ako i znaju da imaju pravo na naknadu štete, nisu sigurni kako da to pravo realizuju.

Na žalost, u zadnje vreme smo svedoci velikog broja prevara. odnosno zloupotreba pojedinaca, a prilikom kojih dotični pokušavaju da predstave izvesne povrede kao ujede pasa odnosno nekih životinja. Advokati se trude da ovakve slučajeve prepoznaju, te da dotične stranke odbiju kao potencijalne klijente, a da slučaj prijave nadležnim institucijama. Shodno tome, treba podići svest zajednice o tome da su posledice ovakvog postupka pojedinaca, odnosno pokušaja prevare, pre svega krivični postupci čiji ishod su kazne zatvora od 6 meseci do 5 godina i novčana kazna, kao i ogromna materijalna šteta koju u određenim situacijama trpi država.

Ujed psa koji je prouzrokovao povrede kod Vas je pravi i nemate razloga za bilo kakvu vrstu brige. Nakon javljanja u Pasterov zavod, treba obavestiti nadležnu Policijsku Stanicu o štetnom događaju. Radnici MUP-a su u obavezi da o celokupnom događaju sačine zapisnik/belešku koju ne dobijate, ali je moguće naknadno pribaviti.

POSTUPAK NAKNADE ŠTETE USLED UJEDA PSA LUTALICE ILI VLASNIČKOG PSA?

Radi ostvarivanja naknade štete potrebno je pokrenuti adekvatan Sudski postupak. Naime, ukoliko dođe do ujeda psa, obratite se nadležnoj medicinskoj ustanovi radi saniranja rane i dobijanja nalaza o pretrpljenim povredama. Sa dobijenim nalazom treba da se javite u Pasterov Zavod, a zatim u policiju. Nakon što pribavite pomenute dokaze, može se pokrenuti postupak za naplatu štete.

Treba istaći da se ljudi često nađu u nedoumici i postavljaju pitanje šta im na kraju ostane od novca, ako treba da plate silne troškove u vidu sudskih taksi i troškova veštačenja? U tom slučaju posebno se dosuđuje i naknada štete, pa svakako ima smisla podneti tužbu jer preko tog iznosa dobijate i iznos troškova. Ako posedujete navedene dokaze, nećete imati nikakvih problema.

U slučaju da je ujed naneo vlasnički pas, lice kome se treba obratiti za naknadu štete je sam vlasnik psa. Ukoliko ste zadobili ujednu ranu od psa lutalice, možete u odštetnom zahtevu potraživati naknadu štete od nadležne opštine ili grada na čijoj teritoriji se ujed dogodio.

Imajte u vidu da postupak nije brz ali se pre ili kasnije naplati, zajedno sa zakonskom zateznom kamatom na dosuđeni iznos. Kao što je već bilo reči, za početak je bitno obratiti se nadležnoj zdravstvenoj ustanovi radi pribavljanja potrebne medicinske dokumentacije, a ostalo je posao Vašeg advokata. Takođe, u praksi se pokazalo da postoje advokati koji su voljni da finansiraju troškove postupka svojih klijenata, a da svoje troškove potražuju od protivne strane kada se završi postupak za naknadu štete.

Nisu retki slučajevi da su oštećeni u ovim situacijama deca. Činjenica da je neka životinja ujela maloletno dete suštinski ne bi trebalo da menja situaciju. Jedini izuzetak od ovog pravila je situacija u kojoj je dete jako malo, recimo do dve godine, a u kom slučaju ono ne može da razume šta se desilo, odnosno šteta se ne manifestuje na identičan način, te je naknada nešto manja. U svakom slučaju i deca imaju ista prava kao i odrasli, a postupak se razlikuje samo u „tehničkim“ stvarima. Detetu pripada sve gore navedeno, te je takođe bitno obratiti se nadležnoj medicinskoj ustanovi i pribaviti adekvatnu medicinsku dokumentaciju u najkraćem mogućem roku.

Naravno, činjenica je da troškovi advokata nisu mali, ali u zadnje vreme je veoma popularan tzv. rad na procenat, koji bi uz pristojnu dokumentaciju i dobar dogovor sa Vašim advokatom trebao da Vam omogući da ostvarite svoja prava.

Podelite sa prijateljima